top of page

Materialet på dette nettstedet er utarbeidet som et hjelpemiddel for hensiktsmessig forskrivning og administrasjon av legemidler.

Det anbefales at verktøyene brukes sammen med fullstendig preparatomtale for det enkelte legemiddel som er forskrevet.

Alle dokumenter kan lastes ned for bruk av forskrivende leger.

MATERIALE

VIRKESTOFF

FORM

HANDELSNAVN

Dronedaron

Dronedaron Aristo

tablett, filmdrasjert

Methylphenidate Aristo

kapsel, hard

Metylfenidathydroklorid

Updated 25-11-2021

bottom of page